Vaktmester

Vår vaktmester har det daglige ansvaret for drift og vedlikehold av borettslagets bygningsmasse, fellesarealer og utearealer.

Vi ber om at henvendelser til vaktmester, med mindre det er av kritisk art, tas med vaktmester per epost. Alle henvendelser må inneholde borettslagets leilighetsnummer (ikke Hxxx) og beboers adresse, så langt det lar seg gjøre. Dette nummeret finnes på eget skilt øverst til venstre eller høyre på inngangsdøren til hver enkelt leilighet.

Nytting informasjon fra vaktmester kommer under "Praktisk informasjon" --> Vaktmester informerer

Kritiske tilfeller som vaktmester og styret behøver umiddelbar tilbakemelding/informasjon fra beboere om er:

  • Vannlekkasje (leiligheter og fellesarealer)

  • Problemer med vanntilførsler

  • Defekt garasjeport

  • Branntilløp

Vaktmester bistår også våre beboere med andre ting, se under, og henvendelser angående disse tas direkte med vaktmester per epost eller ved ileggelse i hans postkasse i Lindebergåsen 45.

Andre ting vaktmester bistår med:

  • Ringeklokkeskilt

  • Nøkler til oppgangsdør

  • Garasjeportåpner

  • Brannslukningsapparat

  • Problemer med rømningsluke på balkong

  • Diverse defekte ting (eksempelvis låser, lyspærer m.m)

Andre ting som også er viktig at meddeles vaktmester og styret om er eksempelvis defekte brannslukningsapparat i fellesarealer, forsøpling, hærverk og annet som påvirker trivselen, sikkerheten og bomiljøet i borettslaget.

Styret/vaktmester er avhengig av tilbakemeldinger fra beoerne for å kontinuerlig kunne forbedre driften og bomiljøet i borettslaget, og vi setter pris på å motta dette!