Styret i Lutvannkollen borettslag

Styret i borettslaget består per tid av 5 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Hvem disse er finnes under menyvalget "Kontaktpersoner" i menyen til venstre.

Styret behandler tidvis mange saker på vegne av borettslaget og beboere, og for å sikre at informasjon ikke glipper eller blir borte er vi avhengig av at henvendelser til styret rettes skriftlig. Henvendelser som rettes til styret kan sendes til styrets epostadresse, lutvannkollenstyre(KRØLL)gmail.com, eller ved ileggelse i styrets postkasse i Ole Reistads vei 7.

Alle henvendelser til styret må inneholde borettslagets leilighetsnummer (ikke Hxxx) og beboers adresse, så langt det lar seg gjøre. Dette nummeret finnes på eget skilt øverst til venstre eller høyre på inngangsdøren til hver enkelt leilighet.

Saker som må behandles på styremøte må være styret i hende minimum 7 dager før ordinært styremøte. Ordinære styremøter holdes per tid den 2. tirsdagen i hver måned, med unntak av juli hvor det ikke vil være møteaktivitet for styret.

Saker og henvendelser som skal rettes til styret er:

  • Søknad om tilbygg/påbygg (rekkehus)

  • Bygningsmessige endringer

  • Våtromsarbeid

  • Klager

  • Bestilling av postkasseskilt

  • Leie av parkeringsplass

  • Avtale for bruk av ladestasjon for el-bil

  • Forslag/innspill til styret

  • Forslag/innspill til Velferds- og miljøutvalget

  • Andre henvendelser som ikke skal rettes til vaktmester

Foruten bestilling av postkasseskilt, leie av parkeringsplass og avtale for bruk av ladestasjon for el-bil vil de fleste henvendelser til styret, som ikke er rene spørsmål, være noe som må behandles på et styremøte. Husk at slike henvendelser må være styret i hende minimum 7 dager før styremøtet finner sted. Henvendelser som ikke rettes skriftlig kan vi ikke garantere at blir behandlet!

Vi minner om at selv om noe ikke er oppført i punktene over at det ikke er fritt frem for beboer å gjøre som de selv måtte ønske. Våre vedtekter og husordensreglement omtaler det meste som er borettslagets ansvar, andelseiers ansvar og hva beboer kan og ikke kan gjøre uten å søke. Ved eventuelle tvilstilfeller, ta kontakt med styret!

Informasjon fra styret finner du under "Praktisk informasjon" --> "Styret informerer". Her finner man også åpne referater fra styremøter.