Lading av el-bil

Lading av el-bil kan kun foregå på oppmerkede ladeplasser for el-bil. Det er kun el-biler som står til lading som kan benyttes disse plassene, uavhengig av tidspunkt på døgnet. For å kunne benytte seg av lademuligheten må det inngås avtale for dette med borettslaget. Denne avtalen innebærer en månedlig avgift som skal dekke borettslagets utgifter til disse ladestasjonene. Regelverk og pris for dette etableres og administreres av styret. For lading av el-bil i tilknytning andre garasjeplasser må det på forhånd søkes styret som så vil fatte et vedtak i hvert tilfelle. Dette innebærer en månedlig pris på lik linje med lading av el-bil som omtalt over. Lading av el-bil fra andre kontakter i borettslagets fellesanlegg vil bli tolket som brudd på husordensreglene og vedtekter med de reaksjoner det medfører.