16 jun 2016

Informasjon fra OBOS: Fakturering av felleskostnader

OBOS vil fra høsten 2016 innføre månedlig fakturautsendelse av felleskostnader. For dem som har valgt elektroniske betalingskanaler som AvtaleGiro og/eller eFaktura vil dette ikke ha noen betydning.

Papirfaktura:

Eiere som fremdeles mottar papirfaktura vil få tilsendt en faktura for en måned av gangen. Ved produksjon av månedlige fakturaer blir det innført fakturagebyr pålydende 28 kroner. Dersom eierne oppretter AvtaleGiro og/eller eFaktura vil de unngå gebyret.

De som blir berørt vil i forkant bli varslet via fakturaene sine, samt at endringen vil bli omtalt i OBOS bladet.

Portobelastningen i boligselskapet knyttet til fakturaproduksjon av felleskostnader, vil bortfalle når den nye ordningen trer i kraft.

De med kvartalsvis innkrevning vil fortsatt få fire fakturaer i året. Dette gjelder i all hovedsak de som har IN-lån.